Válcujeme konkurenci

Firma SILAMO s.r.o. Uherský Brod vznikla jako jedna z prvních zcela soukromých specializovaných silničních a mostních firmem v okrese Uherské Hradiště v roce 1994. Způsobilost provádět předmětnou akci dokládáme ověřeným výpisem z obchodního rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně. V roce 2002 byl u firmy zaveden managment jakosti pro provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích včetně venkovních kanalizací dle požadavnků ČSN EN ISO 9001 : 2001